Giải mã bài toán các thợ đào cần giải để đào được bitcoin

Giải mã bài toán các thợ...

Như đã biết, bitcoin là đồng tiền thưởng cho các miner sau khi họ cùng tham gia giải một bài toán để ‘đào’ (mining) thành công một block mới. Vậy, bài toán cụ thể mà các miners phải giải để...
Xem Thêm
Đào coin cơ bản: Những thuật toán thông dụng để đào coin

Đào coin cơ bản: Những thuật...

Xem Thêm